เรียนรู้สีน้ำ

เด็กๆสมัยเรียนระดับประถม จะสนุกกับการใช้พู่กันระบายสี ให้เกิดสีสันสวยงามโดยไม่สนใจว่าถูกหรือผิด ขอให้เป็นสีสดใสถูกใจก็พอใจแล้ว แต่พอเรียนระดับมัธยมต้นเริ่มรู้ว่าสีน้ำที่เคยใช้อยู่ ที่เคยระบายแบบสนุกสนานนั้น คุณครูบอกว่า เน่าสนิทเลย เด็กๆ เริ่มรู้สึกว่าสีน้ำทำไมยาก ทำไมต้องมีคำว่า เปียกบนเปียก แห้งบนเปียก เปียกบนแห้ง หรือแห้งบนแห้ง ถ้าเราทำความเข้าใจและเรียนรู้ดูภาพที่เกิดจากการระบายด้วยสีน้ำเป็น จะรู้สึกได้เลยว่า ภาพมันสวยดีนะ ชุ่มฉ่ำด้วยสีสันของสีน้ำ ครูนันเชื่อว่าถ้าสนใจสีน้ำจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้และฝึกทักษะสีน้ำ เรามาเริ่มต้นกันเลยดีไหม

1 การวาดภาพสีน้ำขั้นพื้นฐาน
สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานการวาดภาพมาก่อน เพื่อเริ่มต้นเรียนรู้การวาดภาพอย่างถูกต้อง และต่อเนื่องตามลำดับขั้นตอน ประกอบด้วยบทเรียนที่ทำให้มองเห็นธรรมชาติเพื่อการวาดภาพ เรียนรู้น้ำหนักของดินสอ น้ำหนักของสี น้ำหนักที่ใช้ในการวาดภาพ องค์ประกอบศิลป์ และทฤษฎีสี

2 การวาดภาพสีน้ำขั้นต่อเนื่อง
สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาแล้ว เน้นเทคนิคการใช้สีน้ำและทักษะการวาดภาพ เพื่อพัฒนาการวาดภาพต่อไป ประกอบด้วย การวาดภาพหุ่นนิ่ง (ในสถานที่) และการวาดภาพทิวทัศน์ (นอกสถานที่)

3 การวาดภาพสีน้ำขั้นสูง
เน้นทักษะการวาดภาพเฉพาะทาง เพื่อต่อยอดเทคนิคพิเศษของสีน้ำ และความเข้าใจการวาดภาพ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตามวิธีการของศิลปินที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ประกอบด้วย เทคนิคการวาดภาพดอกไม้ (STILL LIFE), เทคนิคการวาดภาพท้องทุ่ง (LANDSCAPE)  เทคนิคการวาดภาพแม่น้ำ (RIVERSCAPE)หรือเทคนิคการวาดภาพทะเล ( SEASCAPE  )

       เราคงต้องเรียนรู้กันทีละขั้นตอน จากง่ายๆไปก่อนนะคะ

อ้างอิงเพิ่มเติม http://nan-sudarat.blogspot.com/2011/01/blog-post_7735.html#comment-form

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.